Quy trình hoạch định nguồn nhân lực

Thảo luận trong 'Tin Tức Tuyển Dụng Việc Làm' bắt đầu bởi Admin, 28/3/19.

 1. Admin

  Admin Administrator Thành viên BQT

  Hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức xác định rõ khoảng cách giữa hiện tại và định hướng tương lai về nhu cầu nhân lực của tổ chức; chủ động thấy trước được các khó khăn và tìm các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực. Đồng thời, hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức thấy rõ hơn những hạn chế và cơ hội của nguồn tài sản nhân lực mà tổ chức hiện có.
  Điều này có ý nghĩa quan trọng trong hoạch định các chiến lược kinh doanh. Nói khác đi, hoạch định nguồn nhân lực không thể thực hiện một cách tách biệt mà phải được kết nối một cách chặt chẽ với chiến lược của công ty.

  * Bước 1: Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực

  Để dự báo được nhu cầu nguồn nhân lực, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích môi trường và các nhân tố ảnh hưởng.
  quy-trinh-hoach-dinh-nguon-nhan-luc.jpg
  – Các yếu tố bên ngoài và môi trường

  Môi trường bên ngoài bao gồm các yếu tố như khung cảnh kinh tế, dân số và lực lượng lao động trong xã hội, luật lệ của nhà nước, văn hóa và xã hội, đối thủ cạnh tranh, khoa học kỹ thuật, khách hàng, và chính quyền/đoàn thể. Sau khi phân tích kỹ môi trường bên ngoài, công ty sẽ đề ra sứ mạng (mission) và mục tiêu của toàn doanh nghiệp. Từ mục tiêu này, doanh nghiệp sẽ đề ra chiến lược và chính sách nhân lực cho toàn doanh nghiệp.
  – Môi trường bên trong

  Môi trường bên trong bao gồm sứ mạng và mục đích của công ty, chính sách và chiến lược của công ty, bầu không khí văn hóa của công ty, các cổ đông, và sau cùng là công đoàn. Mỗi loại sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức sẽ sản xuất kinh doanh và đưa ra thị trường sẽ yêu cầu số lượng, chất lượng, trình độ lao động, kết cấu nghề nghiệp và trình độ lành nghề, kỹ năng lao động của nguồn nhân lực rất khác nhau. Do đó, công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực cần xem xét thật kỹ mức độ phức tạp của sản phẩm để xác định loại lao động với cơ cấu trình độ lành nghề phù hợp.

  Các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp việc dự báo về bán hàng và sản xuất sản phẩm… sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu tương lai của nó. Khi dự báo có sự tăng trưởng, có sự đầu tư mới mở rộng sản xuất hoặc tiến hành một công việc mới, một sản phẩm mới… thì nhu cầu về nhân lực sẽ tăng lên và ngược lại, khi có suy giảm, hay thu hẹp sản xuất – kinh doanh thì tất yếu dẫn đến nhu cầu về nhân lực sẽ giảm đi
  Tham khảo thêm : kỹ năng phân tích công việc

  * Bước 2: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực

  Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực nhằm xác định được các điểm mạnh, điểm yếu, những khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp. Quản trị nguồn nhân lực nhằm xác định được các điểm mạnh, điểm yếu, những khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp. Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp vừa có tính chất hệ thống, vừa có tính chất quá trình.

  a. Phân tích mức cung nội bộ

  Việc phân tích mức cung nội bộ được xây dựng trên cơ sở những nguyên tắc đơn giản:

  – Đầu tiên xác định xem hiện nay có bao nhiêu người trong mỗi công việc.

  – Tiếp đến, mỗi công việc ước tính sẽ có bao nhiêu người sẽ ở lại chỗ chỗ cũ, bao nhiêu người sẽ chuyển sang công việc khác và bao nhiêu người sẽ rời bỏ công việc của mình và tổ chức đó.
  quy-trinh-hoach-dinh-nguon-nhan-luc.jpg
  b. Xác định những quá trình phát triển dự kiến

  Xác định những quá trình phát triển dự kiến là giai đoạn thứ ba trong quản lý công việc, năng lực và nguồn nhân lực. Đây là công việc rất quan trọng bởi nó quyết định tính thích đáng của hoạt động quản lý dự báo sau đó nếu các yếu tố vận động mang tính quyết định không được xem xét kỹ càng, sự nhìn nhận về tương lai và nhu cầu tương lai có nguy cơ sẽ bị lệch lạc.

  Giai đoạn này bắt đầu bằng việc thống kê tất cả các yếu tố nội tại và ngoại lai có khả năng làm biến đổi nhu cầu về nguồn nhân lực hoặc ảnh hưởng tới nội dung công việc và năng lực mà công việc đòi hỏi, thậm chí tạo ra những công việc mới hoặc làm mất đi một số công việc cũ.

  b. Xác định nhu cầu tương lai về công việc, năng lực và nguồn nhân lực

  Đây là giai đoạn phân tích các yếu tố và kế hoạch phát triển đã được xác định để nghiên cứu tác động của chúng đối với công việc và nhu cầu biên chế, từ đó cho phép chỉ rõ nội dung của các công việc trong tương lai, với những năng lực mà những công việc này đòi hỏi cũng như số lượng biên chế cần thiết cho mỗi công việc.

  Đây là giai đoạn phức tạp nhất trong các giai đoạn tạo nên kết cấu của hoạt động quản lý dự báo công việc, năng lực và nguồn nhân lực. Việc thể hiện một yếu tố phát triển thành nhu cầu tương lai về biên chế, về năng lực không phải là điều đơn giản. Công việc này càng phức tạp hơn khi cần phải xem xét, phối kết hợp một số yếu tố tác động qua lại, thậm chí triệt tiêu nhau.

  d. Phân tích sự chênh lệch giữa nhu cầu và nguồn lực tương lai.

  Việc phân tích sự chênh lệch giữa nhu cầu và nguồn lực tương lai là giai đoạn dễ thực hiện nhất trong quản lý dự báo công việc, năng lực và nguồn nhân lực. Giai đoạn này chỉ bao hàm việc đánh giá sự khác biệt về lượng và về chất giữa kết quả dự báo về nguồn nhân lực và việc xác định nhu cầu tương lai đã thực hiện trước đó. Về một phương diện nào đó, đây là giai đoạn tính toán đơn thuần, phân tích phần tồn dư giữa nhu cầu và nguồn lực. Có thể xác định 7 loại chênh lệch giữa nhu cầu và nguồn lực sau đây:

  – Thừa biên chế trong một số công việc và nghề nghiệp;

  – Thiếu biên chế trong một số công việc và nghề nghiệp;

  – Một số công việc và nghề nghiệp tương lai sẽ đòi hỏi những năng lực cao hơn hiện tại;

  – Một số công việc hoặc nghề nghiệp đòi hỏi những năng lực mới cùng mức độ như những năng lực cần có hiện nay;

  – Có thêm những công việc hoặc nghề nghiệp mới;

  – Sự mất đi một số công việc hoặc nghề nghiệp hiện có.

  Bản phân tích này cho phép xác định những xu hướng chênh lệch giữa nhu cầu và nguồn nhân lực. Tương tự như vậy, bên cạnh sự biến động của năng lực trong một công việc nào đó, cần phát hiện những khuynh hướng chủ yếu tác động đến yếu tố định tính của hệ thống việc làm. Để làm được điều này, cần tính đến:

  – Tỷ lệ phần trăm những “công việc nhạy cảm”, mà nội dung của chúng sẽ thay đổi so với tỷ lệ phần trăm những công việc sẽ ổn định;

  – Tỷ lệ phần trăm nhân viên làm việc trong những “công việc nhạy cảm”;

  – Tỷ lệ phần trăm nhân viên đảm nhiệm những công việc mà trình độ năng lực cần có sẽ tăng;

  – Tỷ lệ phần trăm nhân viên đảm nhiệm những công việc mà trình độ năng lực cần có giảm;

  – Tỷ lệ phần trăm nhân viên đảm nhiệm những công việc đòi hỏi phải được trang bị thêm những năng lực mới, nhưng cùng trình độ với năng lực mà họ nắm vững hiện nay.

  – Đánh giá thực chất nguồn nhân lực của doanh nghiệp

  Việc phân tích sẽ làm rõ thực trạng về nguồn nhân lực hiện có của doanh nghiệp và mức độ sử đụng nó. Nó có ý nghĩa rất lớn cho ta hiểu hơn về nguồn nhân lực hiện tại của doanh nghiệp và thông qua đó làm cơ sở cho sự dự báo cả về nhu cầu cũng như về nguồn cung cấp nhân lực trong tương lai. Để làm điều này cần thu thập đầy đủ các thông tin sau đây:

  + Số lượng và chất lượng lao động của toàn doanh nghiệp cũng như ở từng bộ phận phòng ban, tổ sản xuất

  + Số lượng nam, nữ và bậc thợ bình quân trong toàn doanh nghiệp cũng như ở từng bộ phận của doanh nghiệp.

  + Tháp tuổi và thâm niên công tác của lực lượng lao động;

  + Tình hình sử dụng thời gian lao động của doanh nghiệp (số ngày làm việc có hiệu quả trong năm, số ngày nghỉ ốm, hội họp, học tập, nghỉ phép, số giờ lao động bình quân có hiệu quả trong ngày…);

  + Tình hình năng suất lao động bình quân của công nhân sản xuất, công nhân viên sản xuất công nghiệp. Nhịp độ tăng năng suất lao động trong một số năm gần đây;

  + Tình hình tuyển dụng, đề bạt, kỷ luật lao động trong một số năm qua;

  + Tình hình nghỉ hưu, ra đi, thay đổi, thuyên chuyển, tai nạn lao động (chết người) trong một số năm gần đây;

  + Kết quả đánh giá nguồn nhân lực trong những năm đã qua…

  * Bước 3: Đưa ra quyết định tăng hoặc giảm nguồn nhân lực

  Trên cơ sở phân tích nhu cầu nguồn nhân lực trong các kế hoạch dài hạn và nguồn nhân lực sẵn có, doanh nghiệp sẽ đưa ra các chính sách và một số chương trình, kế hoạch nguồn nhân lực nhằm giúp doanh nghiệp điều chỉnh, thích nghi với các yêu cầu mới.

  * Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện

  Kế tiếp kế hoạch nhân lực là một phương tiện đơn giản để dự báo diễn biến nhân lực của doanh nghiệp, mà trong đó các nhà quản lý nhân lực ước tính số lượng nhân công sẽ làm việc trong kế hoạch tương lai có tính đến sự thay đổi (thăng tiến, thuyên chuyển hay về nghỉ hưu…) ; kể cả khi có những công việc mới, công việc có khả năng thay đổi…Một trong những công cụ quan trọng thường được sử dụng là “ma trận chuyển tiếp” (mà thực chất là bảng biểu diễn tỷ lệ nhân công ở các công việc hai giai đoạn hiện tại và tương lai). Xét ví dụ ở dưới đây, mô tả số lao động hiện tại của một doanh nghiệp theo phân loại lao động như: cán bộ, các đốc công, nhân viên kỹ thuật và nhân viên không kỹ thuật. Trong năm kế tiếp người ta đã dự báo được số người ra đi và về nghỉ hưu, số thăng tiến nhờ việc đi học và được đề bạt. Doanh nghiệp có thể biết được khá chắc chắn số lao động trong năm tới bằng cách tính toán đơn giản như sau:
  phan-loai-nguon-nhan-luc-cua-doanh-nghiep.png hoach-dinh-nguon-nhan-luc-872x1024.png

  Số lao động năm sau theo mỗi loại = Số lao động của loại đó năm trước+ Số được thăng tiến – Số ra đi, số thăng tiến hay về nghỉ hưu của mỗi loại
  – Xây dựng chính sách để loại bỏ, giảm thiểu những chênh lệch dự kiến
  Xây dựng chính sách để loại bỏ hoặc giảm thiểu sự chênh lệch giữa nguồn lực và nhu cầu tương lai là giai đoạn cuối cùng và là kết quả của hoạt động quản lý dự báo đối với công việc, năng lực và nguồn nhân lực (chí ít là trên phương diện lý thuyết). Vấn đề còn lại chỉ là tổ chức thực hiện chính sách này.Xây dựng chính sách nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu sự chênh lệch giữa nguồn nhân lực và nhu cầu tương lai là xác định những định hướng nguồn nhân lực lớn cho những năm trước mắt để quản lý một cách tốt nhất những biến động sẽ xảy đến và đưa ra những điều chỉnh cụ thể.

  Đây thường là giai đoạn quan trọng nhất trong quản lý dự báo, cho dù việc thực hiện nó không phải lúc nào cũng đơn giản, đặc biệt trong một số cơ quan nhà nước.

  – Lập sơ đồ thay thế nhân lực

  Sơ đồ thay thế cũng giống như sơ đồ tổ chức nhưng nó chỉ ra một cách cụ thể những nhân viên có thể thực hiện những công việc mà được dự báo là thiếu người hay cần phải thay thế.

  Những nhân viên này được phát hiện dựa trên kết quả phân tích công việc hiện tại, trên cơ sở nđánh giá nhân viên hàng năm cũng như từ các nguyện vọng của họ và những thông tin tin cậy khác thu thập được từ việc phân tích dữ liệu của nguồn nhân lực hiện tại

  – So sánh giữa cung-cầu nhân lực và các khả năng điều chỉnh

  Sau khi đã thiết lập được dự báo nhu cầu tương lai về nhân lực và lập dự án cung cấp nhân lực, các doanh nghiệp cần phải so sánh các ước lượng về cung và cầu về lao động đó. Trường hợp nếu nhu cầu dự báo vượt quá khả năng cung cấp thực tế, thì doanh nghiệp sẽ thiếu nhân công, và ngược lại, nếu nguồn cung cấp mà lớn hơn nhu cầu dự báo thì doanh nghiệp sẽ thừa nhân công.

  Nói chung, các doanh nghiệp có thể có 4 sự điều chỉnh cơ bản sau đây:

  – Điều chỉnh về mặt số lượng lao động của doanh nghiệp: có các hình thức như là tuyển dụng mới, tạm tuyển theo mùa, đặt gia công bên ngoài, hay cho nghỉ hưu, cho thôi việc (sa thải), huy động làm thêm giờ hay giảm số giờ làm việc ;

  – Điều chỉnh về mặt chất lượng lao động của doanh nghiệp: tiến hành đào tạo lại, đào tạo bổ sung hay tuyển dụng thêm các nhân viên có trình độ khoa học hiện đại, có trình độ quản lý cao (mà doanh nghiệp thiếu) hoặc có kế hoạch bồi dưỡng và đề bạt cán bộ ;

  – Điều chỉnh về mặt chất lượng người lao động: theo quan điểm hiện đại có các mức độ chất lượng như sau: có sự hiểu biết; có hiểu biết và biết làm; đã biết ứng xử và biết tiến hoá.

  – Điều chỉnh về mặt cơ cấu tổ chức: một khi có sự biến động lớn hoặc khi cần thiết phải tổ chức lại bộ máy quản lý, doanh nghiệp phải nghiên cứu và thiết kế lại tổ chức; Sự điều chỉnh đối với cá nhân và tập thể có thể được minh họa theo các bảng sau đây :

  * Bước 5: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch

  Mục đích của kiểm tra, đánh giá là hướng dẫn các hoạt động hoặc định nguồn nhân lực, xác định các sai lệch giữa kế hoạch và thực hiện, các nguyên nhân dẫn đến các sai lệch đó và đề ra các biện pháp hoàn thiện.

  Các đánh giá bằng định lượng thường có tính khách quan hơn và giúp cho doanh nghiệp thấy được các sai lệch giữa kế hoạch và thực hiện một cách rõ ràng hơn trong các lĩnh vực sau: số lượng và chất lượng nhân viên; năng suất lao động; tỷ lệ thuyên chuyển nhân viên, đặc biệt là những nhân viên mới tuyển; chi tuyển dụng đối với một số nhân viên; sự hài lòng của nhân viên đối với công việc v.v…

  Các từ khóa liên quan :


  hoạch định nguồn nhân lực,hoạch định nguồn nhân lực là gì,quy trình hoạch định nguồn nhân lực,
  vai trò của hoạch định nguồn nhân lực,hoach dinh nguon nhan luc,tiểu luận hoạch định nguồn nhân lực,
  ví dụ về hoạch định nguồn nhân lực,luận văn hoạch định nguồn nhân lực,nguyên tắc hoạch định nguồn nhân lực,tại sao phải hoạch định nguồn nhân lực,tiến trình hoạch định nguồn nhân lực,bài tập hoạch định nguồn nhân lực,các bước hoạch định nguồn nhân lực,hoạch định nguồn nhân lực tại công ty,thực trạng hoạch định nguồn nhân lực ở việt nam
   
  Quan tâm nhiều
  biên bản bàn giao tài sản bởi Admin, 20/3/19 lúc 04:13
  cách làm cv xin việc bởi Admin, 28/3/19 lúc 03:05
  Quy trình phân tích công việc bởi Admin, 28/3/19 lúc 03:59
  Mẫu đơn xin việc có sẵn bởi Admin, 28/3/19 lúc 02:59
  quy trình quản lý nhân sự bởi Admin, 28/3/19 lúc 03:28
  Cách tính lương gross net bởi Admin, 28/3/19 lúc 16:23
  Mẫu đơn xin nghỉ việc hay 2019 bởi Admin, 28/3/19 lúc 00:24
  Mẫu thông báo tuyển dụng bởi Admin, 30/3/19 lúc 02:36
  Thư từ chối nhận việc bởi Admin, 28/3/19 lúc 02:02
  Chỉnh sửa cuối: 22/4/19

Chia sẻ trang này

Tìm việc làm Biên Hòa - Tuyển dụng việc làm nhanh chóng,Tại Việc Làm Biên Hòa
Kênh Tìm Việc làm Hiệu Quả Nhanh Chóng hàng đầu tại Biên Hòa Đồng Nai

Trong những năm gần đây, tỉnh Đồng Nai có những bước phát triển nhảy vọt về kinh tế xã hội. Đi kèm với đó là nhu cầu tuyển dụng tại Đồng Nai và tìm việc đồng nai làm online ngày càng gia tăng. Những doanh nghiệp năng động và nguồn nhân lực việc làm ở Đồng Nai đã và đang bùng nổ về số lượng lẫn chất lượng.
Trong bối cảnh ảnh, website Việc Làm Biên Hòa đã ra đời và trở thành chiếc cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động. Nếu bạn đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao hoặc một công việc uy tín thì tìm Việc Biên Hòa là điểm đến lí tưởng nhất.
Tỉnh Đồng Nai là một trong các tỉnh của Việt Nam phát triển mạnh về kinh tế cũng như nguồn lực lao động trong khu vực miền Đông Nam Bộ.
Nơi đây tập trung nhiều khu công nghiệp, các ngành công nghiệp, công nghiệp dịch vụ,…là nơi có nhiều chuỗi cung ứng lao động, các dịch vụ khách hàng, các trung tâm việc làm cũng như tuyển dụng phát triển mạnh mẽ.
Điều này giúp giải quyết vấn đề về nguồn nhân lực, vấn đề lao động cũng như các vấn đề xã hội tại Đồng Nai.
Nếu như một tổng công ty muốn xây dựng sự nghiệp cũng như địa vị xã hội cần có nguồn nhân lực vững mạnh, giàu kinh ngiệm, và quan trọng hết là một nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp tốt tạo ra sự công bằng xã hội, hạn chế sự bất bình đẳng xã hội làm cho chất lượng cuộc sống tốt hơn.
Sự truyền thông quảng bá và tiếp thị sản phẩm đến với người tiêu dùng sẽ thông qua các phương tiện truyền thông, công ty quảng cáo để quảng cáo sản phẩm.
Hiện nay lĩnh vực kinh tế, kinh doanh quốc tế cũng như thị trường kinh tế tại Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ nó tạo ra điều kiện làm việc tốt hơn, chế độ tiền lương, chế độ phúc lợi, chế độ sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp tốt hơn cho lao động.
Bên cạnh đó,sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kỹ thuật như kỹ sư, kỹ sư cơ khí, kỹ sư xây dựng, kỹ thuật, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật hệ thống, kỹ thuật xây dựng, kỹ sư máy tính…; sự phát triển như tốc độ vũ bão của khoa học như khoa học hệ thống, khoa học và công nghệ, không gian công cộng….sẽ tạo nhiều cơ hội, khả năng học tập, khả năng lãnh đạo cho nhiều ứng viên. Sự kiên trì, kiên nhẫn học tập, giáo dục sẽ rất có ý nghĩa trong lĩnh vực kinh doanh.
Đó là lý do giúp con người tạo nên địa vị xã hội vững chắc, tài chính ổn định, sự công bằng xã hội được nâng cao và chất lượng cuộc sống tốt hơn.
Sự quản lý chuỗi cung ứng, quản lý quy trình kinh doanh, quy trình sản xuất đều cần có đội ngũ nhân viên có tay nghề, nhân viên được đào tạo đúng với chuyên môn hay là người lao động…Nếu doanh nghiệp bạn cần tìm nguồn nhân lực tốt hãy liên hệ với vieclambienhoa.vn để được tư vấn cụ thể hơn nhé.
Đặc điểm thị trường việc làm Đồng Nai 24h
Đồng Nai là một địa phương có nguồn nhân lực dồi dào và hội tụ đủ những điều kiện để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Trong những năm gần đây, hàng loạt điểm nhấn đã được chính quyền tỉnh Đồng Nai thực hiện để thúc đẩy kinh tế phát triển:
Hàng loạt khu công nghiệp được thành lập và phát triển nhanh chóng như Tuyển dụng Việc Làm Amata tuyển dụng.
Tuyển dụng Biên Hòa I và II, KCN Bàu Xéo, KCN Nhơn Trạch, KCN Long Đức, khu công nghiệp Long Bình,việc làm KCN Giang Điền…như việc làm ở Khu công nghiệp tam phước tuyển dụng Thành phố Biên Hòa ngày càng sầm uất với hàng ngàn doanh nghiệp, xí nghiệp, tòa nhà văn phòng mọc lên Hàng chục khu đô thị, tòa cao ốc mọc lên trên toàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là thành phố Biên Hòa.
Những yếu tố trên đã thu hút về Đồng Nai những doanh nghiệp trẻ đầy nhiệt huyết và cả nguồn lao động trẻ.
Nguồn nhân lực này phân bố đều từ các công việc phổ thông cho đến lao động chất lượng cao. Đi kèm với đó là các trung tâm giới thiệu việc làm, các trung tâm môi giới việc làm Biên Hòa cũng xuất hiện ồ ạt.
Vậy bạn đã tìm được việc làm phù hợp cho mình chưa?
Pham vị hoạt động tuyển dụng Việc Làm Biên Hòa luôn cập nhật tin tức việc làm mới nhất hàng ngày
Thấu hiểu được nhu cầu của thị trường việc làm tại Đồng Nai, website Việc Làm Biên Hòa đã được sáng lập và nhanh chóng khẳng định vị thế trong lĩnh vực tuyển dụng và việc làm trên toàn tỉnh Đồng Nai. Tại Việc Làm ở Biên Hòa, bạn có thể thỏa sức tuyển dụng và tìm kiếm công việc phù hợp nhất cho chính mình.
Việc làm fulltime/toàn thời gian
Mỗi tháng tại Đồng Nai có hàng chục doanh nghiệp được thành lập và hàng ngàn doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự lâu dài. Nếu bạn đang cần tìm một công việc toàn thời gian cố định thì website Vieclambienhoa sẵn sàng cung cấp cho bạn hàng trăm sự lựa chọn khác nhau. Hãy tự nắm bắt cơ hội của chính mình nhé!
Việc làm parttime/bán thời gian
Các bạn học sinh, sinh viên cần việc làm bán thời gian để kiếm thêm thu nhập. Những bạn trẻ cần một công việc bán thời gian để tìm kiếm trải nghiệm kinh doanh hoặc làm dịch vụ. Tất cả đều có tại Việc Làm Biên Hòa với hơn 100 tin tuyển dụng part time được cập nhật mỗi ngày.
Việc làm online/làm việc tại nhà
Ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin đã mang đến cơ hội việc làm cho tất cả mọi người. Ngay cả những bà mẹ bỉm sữa vẫn có thể tìm việc làm đồng nai sẽ hỗ trợ cho bạn điều này. thêm tại nhà và cải thiện thu nhập cho gia đình. Các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được tối đa chi phí khi thuê nhân sự online và làm việc từ xa. Điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn đến với Tuyển Dụng Biên Hòa.
Việc làm thêm tại Biên Hòa /việc làm thời vụ tại biên Hòa
Bạn đang có thời gian rảnh và cần tìm một công việc mang tính thời vụ? Doanh nghiệp của bạn cần một nhân viên thời vụ trong giai đoạn tăng tốc phát triển? Việc Làm Biên Hòa sẽ là sơi dây kết nối 2 nhu cầu này lại với nhau và chắc chắn đôi bên đều hài lòng.
Việc làm thực tập cho sinh viên
Ban quản trị của Việc Làm Biên Hòa cực kỳ quan tâm đến thế hệ trẻ của đất nước. Chính vì vậy mảng việc làm cho các thực tập sinh, các bạn sinh viên cần nơi thực tập để làm khóa luận tốt nghiệp được chúng tôi rất ưu ái. Những công ty uy tín và chuyên môn cao đã được kết nối với Việc Làm Biên Hòa, vậy bạn còn chờ gì nữa?
Vì sao Việc Làm Biên Hòa ngày càng được nhiều người tin yêu?
Việc Làm Biên Hòa là một website tuyển dụng/tìm việc làm trực tuyến ra đời sau, đó là sự thật.
Tuy nhiên sự thật này không làm cho trang web trở nên thất thế, đó còn là ưu thế của đội ngũ quản lý khi đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ những đàn anh trước đó. Và không phải ngẫu nhiên mà hàng chục ngàn người đã và đang tin tưởng Việc Làm Biên Hòa.
Cùng nhìn lại chặng đường đã qua nhé!
Các công ty cá nhân rất tin tưởng trang vieclambienhoa.vn bởi vì có một Cộng đồng việc làm Facebookvới 137.000 thành viên đang đóng góp xây dựng hằng ngày bởi các hoạt động của con người ,nhằm giúp kết nối giao tiếp tạo nên một không gian cộng đồng mạng nhờ sự phát triển internet mà nhiều người lao động lấy thông tin rất chính xác bởi vì trang chúng tôi luôn kiểm duyệt hàng ngày bằng thiết bị công nghệ Đa phương tiện máy tính hoặc điện thoại nhằm giúp tạo nên kết nối giao tiếp giữa các nhà tuyển dụng .
Với dịch vụ web tuyển dụng Biên Hòa là một công cụ tìm kiếm internet trên web rất tiện ích và giúp các nhà kinh doanh nhanh tìm kiếm tài năng với cơ sở dữ liệu trực tuyến nhờ các thiết bị đa phương tiện giúp người lao động lấy thông tin nhanh nhất.
Tạo nên môi quan hệ giữa các cá nhân nhanh nhất nhờ sự can thiệp phát triển các phần mềm web mà giúp các nhà quản trị nhân sự kiếm được ứng viên nhanh nhất không phải thông qua các loại hình quảng cáo truyền thông như xưa.
chúng tôi tạo trang web này nhằm tạo nên phương tiện truyền thông tương tác giữa người lao động và các doanh nghiệp tuyển dụng cũng như các trang web tổng hợp với lượng thông tin truyền thông đại chúng mà trang việc làm Biên Hòa đang xây dụng hàng ngày với các tài liệu tham khảo mà chúng tôi tích lại tạo nên một công việc làm lớn như nhờ sự truyền thông xã hội
Phạm vị hoạt động trên toàn tỉnh Đồng Nai và cả nước nói chung
Tính đến cuối năm 2018 thì Việc Làm Biên Hòa đã và đang kết nối với các doanh nghiệp cũng như nhân sự trên toàn tỉnh Đồng Nai gồm các địa phương sau:
Thành phố Biên Hòa Thị Xã Long Khánh 9 huyện trực thuộc gồm Tân Phú, Vĩnh Cửu, Định Quán, Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành, Xuân Lộc, Nhơn Trạch.
Tất cả mọi cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đều có thể tìm được việc làm và tuyển dụng được nhân sự ngay hôm nay! Hãy đến với Việc Làm Biên Hòa.
Lĩnh vực việc làm đa dạng và rộng khắp
Hiện nay chúng tôi đã và đang cung cấp thông tin việc làm trên hơn 40 lĩnh vực. Trong đó những mảng mũi nhọn gồm có :
Kế toán/Kiểm toán Dệt may Nhà hàng khách sạn Báo chí/Biên Tập viên Quản trị kinh doanh Marketing/Tiếp thị
Và còn rất nhiều lĩnh vực khác đang chờ bạn khám phá tại website Việc Làm Biên Hòa. Mọi thông tin đều được xác thực 100%
Tại Việc Làm Biên Hòa, chúng tôi hoạt động theo cơ chế xác thực song song. Cả ứng viên và nhà tuyển dụng đều phải cung cấp đầy đủ thông tin chính chủ để xác thực chủ thể. Điều này giúp cho cả đôi bên yên tâm hơn khi tìm kiếm điều mình mong muốn tại website của trang vldongnai chia sẽ lại
Miễn phí cho tất cả mọi người!
Tất cả các hoạt động trên website đều miễn phí 100%. Bạn chỉ cần tạo tài khoản và xác thực thông tin là có thể sử dụng đầy đủ mọi chức năng trên website. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và mở ra một cánh cửa tươi sáng cho tương lai nhé!
Lời kết
Nhu cầu tìm việc làm tại Đồng Nai cũng như nhu cầu tuyển dụng tìm việc làm ở Đồng Nai đang cực kỳ lớn. Bạn có thể tranh thủ đón lấy những cơ hội việc làm tốt nhất và tìm kiếm nguồn nhận sự tốt nhất tại Đồng Nai với Việc Làm Biên Hòa. Hãy bắt đầu ngay hôm nay!

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP


Việc làm khu công nghiệp
Những câu hỏi thường gặp
Thuật ngữ việc làm