cách tính thuế tncn theo lương net

Thảo luận trong 'Tin Tức Tuyển Dụng Việc Làm' bắt đầu bởi Admin, 28/3/19.

 1. Admin

  Admin Administrator Thành viên BQT

  Cách tính thuế tncn mới nhất :Với nhiều cá nhân lao động thấy trừ tiền thuế nhiều mà chưa hiểu trừ như thế nào vậy hôm nay chúng tôi sẽ chia sẽ giúp bạn về vấn đề tính thuê thu nhập cá nhân
  trang biên hòa tuyển dụng xin chia sẽ như thê nào ở từng trường hợp như sau

  I.Xác định mức tính thuế TNCN  - Đối với HĐLĐ dưới 03 tháng, tổng thu nhập tiền công tiền lương dưới 2.000.000 đ thì thuế TNCN khấu trừ 10%, kèm điều kiện có đăng ký mã số thuế cá nhân.

  - Đối với cá nhân không cư trú thường áp dụng cho đối tượng là Người nước ngoài thì mức khấu trừ là 20% trên tổng thu nhận tiền công, tiền lương.

  - Đối tượng tính theo Biểu thuế lũy tiến dành cho cá nhân có ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên.  Bậc thuế (1) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)(2) Thuế suất (%) (3) Công thức tính số thuế phải nộp (4)
  1 Đến 5 5 Thu nhập tính thuế (TNTT) x 5%
  2 Trên 5 đến 10 10 TNTT x 10% - 250.000 đ
  3 Trên 10 đến 18 15 TNTT x 15% - 750.000 đ
  4 Trên 18 đến 32 20 TNTT x 20% - 1.650.000 đ
  5 Trên 32 đến 52 25 TNTT x 25% - 3.250.000 đ
  6 Trên 52 đến 80 30 TNTT x 30% - 5.850.000 đ
  7 Trên 80 35 TNTT x 35% - 9.850.000 đ
  (Biểu thuế lũy tiến từng phần định theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC)
  Xem thêm :việc làm lương cao không cần bằng cấp

  II.CÁCH TÍNH THUẾ TNCN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÊN 3 THÁNG  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất (%)

  Trong đó:

  Thu nhập tính thuế TNCN = Tổng thu nhập(1) – (Các khoản bảo hiểm(2) + Các khoản giảm trừ(3) + Các khoản được miễn thuế(4))

  1. Tổng thu nhập là các khoản được chi trả bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao, phụ cấp, trợ cấp...

  2. Các khoản bảo hiểm bắt buộc theo tỷ lệ: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%).

  3. Các khoản giảm trừ:

  - Giảm trừ gia cảnh:

  + Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng.

  + Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. (Phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh).

  - Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

  4. Các khoản được miễn thuế bao gồm:

  - Tiền ăn giữa ca không vượt quá 730.000 đ/tháng.

  Ví dụ: Nếu bạn được phụ cấp tiền ăn là 750.000 đ/tháng thì được miễn 730.000đ, còn 750.000 - 730.000 = 20.000 sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
  - Chi phí phụ cấp trang phục không hơn 5.000.000 đ/năm (Miễn toàn bộ nếu chi bằng hiện vật)

  Ví dụ: Nếu bạn nhận tiền phụ cấp trang phục là 4.900.000đ/năm/người thì sẽ được miễn toàn bộ

  Nếu bạn nhận được 5.200.000đ/năm/người thì được miễn 5.000.000, còn 200.000đ sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

  - Phụ cấp điện thoại, tiền xăng, tiền công tác phí (theo Quy chế tài chính/Quy chế nội bộ của Công ty).

  - Thu nhập làm thêm vào ngày nghỉ, lễ, ban đêm được trả cao hơn tiền công so với ngày thường

  Ví dụ: Bạn ngày làm được 50.000đ/giờ nhưng làm thêm ban đêm được 70.000đ/giờ thì 70.000 – 50.000 = 20.000đ sẽ được miễn thuế

  - Phụ cấp thuê nhà không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)...

  B. Thuế suất

  Thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC (Xem phần I. Xác định mức tính thuế TNCN). mà tuyen dung tai binh duong

  III.Cùng xem các ví dụ sau để hình dung rõ hơn về cách tính thuế TNCN:  Ví dụ 1: Tháng 1/2018 Ông A nhận được các khoản thu nhập sau:

  • Tiền lương theo ngày công làm việc: 20.000.000 đ
  • Phụ cấp tiền ăn giữa ca: 500.000 đ
  • Phụ cấp điện thoại: 200.000.000 đ
  Trong tháng này, ông A không đóng góp bất cứ khoản nào liên quan đến từ thiện, nhân đạo...

  Ngoài ra, ông A nuôi 1 con dưới 18 tuổi, đã đăng ký người phụ thuộc tại công ty.

  Cách tính thuế TNCN của ông A trong tháng 1/2018 như sau:

  1. Tổng thu nhập = 20.000.000 đ + 500.000 đ + 200.000 đ = 20.700.000 đ

  2. Các khoản bảo hiểm

  BHXH (8%) = 20.000.000 đ x 8% = 1.600.000 đ

  BHYT (1,5%) = 20.000.000 x 1,5% = 300.000 đ

  BHTN (1%) = 20.000.000 x 1% = 200.000 đ

  _______________________________________________________

  Tổng = 2.100.000 đ

  3. Các khoản giảm trừ:

  - Bản thân: 9.000.000 đ

  - 1 người phụ thuộc = 3.600.000 đ

  Tổng giảm trừ: 12.600.000 đ  4. Các khoản được miễn = 500.000 (phụ cấp tiền ăn giữa ca)

  Vậy, thu nhập tính thuế (TNTT) = Tổng thu nhập – (Các khoản bảo hiểm + Giảm trừ + Các khoản được miễn thuế)

  = 20.700.000 đ – (2.100.000 đ + 12.600.000 đ+ 500.000 đ) = 5.500.000 đ

  Suy ra, thu nhập tính thuế của ông A thuộc bậc 2 (Trên 5 đến 10 triệu đồng)

  Dựa vào công thức cột thứ (4) cho bậc 2 trong bảng Biểu thuế lũy tiến từng phần thì:

  Số thuế TNCN phải nộp = TNTT x 10% - 250.000 đ = (5.500.000 đ x 10%) – 250.000 đ = 300.000 đ

  Từ đây, cũng có thể suy ra mức lương thực nhận hàng tháng của ông A là:

  Số lương thực nhận = Tổng thu nhập – (Các khoản bảo hiểm + Thuế TNCN)

  = 20.700.000 đ – (2.100.000 đ + 300.000 đ) = 18.300.000 đ  Ví dụ 2: Tháng 3/2018, Ông M nhận được các khoản thu nhập như sau:

  o Lương theo ngày công làm việc: 50.000.000 đ

  o Phụ cấp tiền ăn giữa ca: 500.000 đ

  o Phụ cấp điện thoại: 200.000 đ

  Trong tháng này, ông M không đóng góp bất cứ khoản nào liên quan đến từ thiện, nhân đạo...

  Ngoài ra, ông M nuôi 2 con dưới 18 tuổi, đã đăng ký người phụ thuộc tại công ty.

  Cách tính thuế TNCN của ông M trong tháng 3/2018 như sau:

  1. Tổng thu nhập = 50.000.000 đ + 500.000 đ + 200.000 đ = 50.700.000 đ

  2. Các khoản bảo hiểm:

  + Mức lương đóng BHXH, BHYT = 20 lần mức lương cơ sở = 20 x 1.300.000 đ = 26.000.000 đ

  (Từ 1/7/2018 = 20 x 1.390.000 đ = 27.800.000 đ)  + Mức lương đóng BHTN = 20 lần mức lương tối thiểu vùng = 20 x 3.980.000 đ = 79.600.000 đ (vượt mức lương của ông M, nên tính theo mức lương là 50.000.000 đ)

  BHXH (8%) = 26.000.000 đ x 8% = 2.080.000 đ (Từ 1/7/2018: 27.800.000 đ x 8% = 2.224.000 đ)

  BHYT (1,5%) = 26.000.000 đ x 1,5% = 390.000 đ (Từ 1/7/2018: 27.800.000 đ x 1,5% = 417.000 đ)

  BHTN (1%) = 50.000.000 đ x 1% = 500.000 đ

  _______________________________________________________

  Tổng = 2.970.000 đ (Từ 1/7/2018: 3.141.000 đ)  3. Các khoản giảm trừ:

  - Bản thân: 9.000.000 đ

  - 2 người phụ thuộc = 2 x 3.600.000 đ = 7.200.000 đ

  Tổng giảm trừ: 16.200.000 đ  4. Các khoản được miễn = 500.000 đ (phụ cấp tiền ăn giữa ca)

  Vậy, thu nhập tính thuế (TNTT) = Tổng thu nhập – (Các khoản bảo hiểm + Giảm trừ + Các khoản được miễn thuế)

  = 50.700.000 đ – (2.970.000 đ + 16.200.000 đ + 500.000 đ) = 31.030.000 đ

  (Từ 1/7/2018 = 50.700.000 đ – (3.141.000 đ + 16.200.000 đ + 500.000 đ) = 30.859.000 đ)

  Suy ra, thu nhập tính thuế của ông M thuộc bậc 4 (Trên 18 đến 32 triệu đồng)

  Dựa vào công thức cột thứ (4) cho bậc 4 trong bảng Biểu thuế lũy tiến từng phần thì:

  Số thuế TNCN phải nộp = TNTT x 20% - 1.650.000 = (31.030.000 đ x 20%) – 1.650.000 đ = 4.556.000 đ

  (Từ 1/7/2018 = (30.859.000 đ x 20%) – 1.650.000 đ = 4.521.800 đ)  Từ đây, cũng có thể suy ra mức lương thực nhận hàng tháng của ông M là:  Số lương thực nhận = Tổng thu nhập – (Các khoản bảo hiểm + Thuế TNCN)

  = 50.700.000 – (2.970.000 + 4.556.000 đ) = 43.174.000 đ

  (Từ 1/7/2018 = 50.700.000 - (3.141.000 + 4.521.800 đ) = 43.037.200 đ)
  Với những kiến thức chúng tôi muốn chia sẽ tất cả công thức tính thuê cá nhân như vậy các anh chị tham khảo tính lại mức lương mình xem đúng như vậy không nha , nhất vào nhanh dịp cuối năm thường hay trừ thế nhiều nhất.
   
  Quan tâm nhiều
  biên bản bàn giao tài sản bởi Admin, 20/3/19 lúc 04:13
  cách làm cv xin việc bởi Admin, 28/3/19 lúc 03:05
  Mẫu đơn xin việc có sẵn bởi Admin, 28/3/19 lúc 02:59
  Quy trình phân tích công việc bởi Admin, 28/3/19 lúc 03:59
  quy trình quản lý nhân sự bởi Admin, 28/3/19 lúc 03:28
  Mẫu đơn xin nghỉ việc hay 2019 bởi Admin, 28/3/19 lúc 00:24
  Cách tính lương gross net bởi Admin, 28/3/19 lúc 16:23
  Mẫu thông báo tuyển dụng bởi Admin, 30/3/19 lúc 02:36
  Thư từ chối nhận việc bởi Admin, 28/3/19 lúc 02:02
  Last edited by a moderator: 27/5/19 lúc 02:57

Chia sẻ trang này

Việc Làm Biên Hòa hỗ trợ đăng tin miễn phí,kiếm việc miễn phí

Kênh Tìm Việc làm Hiệu Quả Nhanh Chóng hàng đầu tại Biên Hòa Đồng Nai

Việc Làm Biên Hòa ,trong những năm gần đây, mà tỉnh Đồng Nai có những bước phát triển nhảy vọt về kinh tế xã hội. Đi kèm với đó là nhu cầu tuyển dụng tại Đồng Nai và tìm việc đồng nai làm online ngày càng gia tăng. Những doanh nghiệp năng động và nguồn nhân lực việc làm ở Đồng Nai đã và đang bùng nổ về số lượng lẫn chất lượng.
Trong bối cảnh ảnh, website Việc Làm Biên Hòa đã ra đời và trở thành chiếc cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động.
Nếu bạn đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao hoặc một công việc uy tín thì tìm Việc Biên Hòa là điểm đến lí tưởng nhất.

Viec lam bien hoa dong nai
Kênh đăng tin tìm kiếm đăng tin miễn phí việc làm ở Tỉnh Đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai là một trong các tỉnh của Việt Nam phát triển mạnh về kinh tế cũng như nguồn lực lao động trong khu vực miền Đông Nam Bộ.
Nơi đây tập trung nhiều khu công nghiệp, các ngành công nghiệp, công nghiệp dịch vụ,…là nơi có nhiều chuỗi cung ứng lao động, các dịch vụ khách hàng, các trung tâm việc làm cũng như tuyển dụng phát triển mạnh mẽ.
Điều này giúp giải quyết vấn đề về nguồn nhân lực, vấn đề lao động cũng như các vấn đề xã hội tại Đồng Nai.
Nếu như một tổng công ty muốn xây dựng sự nghiệp cũng như địa vị xã hội cần có nguồn nhân lực vững mạnh, giàu kinh ngiệm, và quan trọng hết là một nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp tốt tạo ra sự công bằng xã hội, hạn chế sự bất bình đẳng xã hội làm cho chất lượng cuộc sống tốt hơn.
Sự truyền thông quảng bá và tiếp thị sản phẩm đến với người tiêu dùng sẽ thông qua các phương tiện truyền thông, công ty quảng cáo để quảng cáo sản phẩm.
Hiện nay lĩnh vực kinh tế, kinh doanh quốc tế cũng như thị trường kinh tế tại Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ nó tạo ra điều kiện làm việc tốt hơn, chế độ tiền lương, chế độ phúc lợi, chế độ sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp tốt hơn cho lao động.
Bên cạnh đó,sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kỹ thuật như kỹ sư, kỹ sư cơ khí, kỹ sư xây dựng, kỹ thuật, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật hệ thống, kỹ thuật xây dựng, kỹ sư máy tính…; sự phát triển như tốc độ vũ bão của khoa học như khoa học hệ thống, khoa học và công nghệ, không gian công cộng….sẽ tạo nhiều cơ hội, khả năng học tập, khả năng lãnh đạo cho nhiều ứng viên. Sự kiên trì, kiên nhẫn học tập, giáo dục sẽ rất có ý nghĩa trong lĩnh vực kinh doanh.
Đó là lý do giúp con người tạo nên địa vị xã hội vững chắc, tài chính ổn định, sự công bằng xã hội được nâng cao và chất lượng cuộc sống tốt hơn.
Sự quản lý chuỗi cung ứng, quản lý quy trình kinh doanh, quy trình sản xuất đều cần có đội ngũ nhân viên có tay nghề, nhân viên được đào tạo đúng với chuyên môn hay là người lao động…Nếu doanh nghiệp bạn cần tìm nguồn nhân lực tốt hãy liên hệ với ViecLamBienHoa để được tư vấn cụ thể hơn nhé.
Đặc điểm thị trường việc làm Đồng Nai 24h
Đồng Nai là một địa phương có nguồn nhân lực dồi dào và hội tụ đủ những điều kiện để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Trong những năm gần đây, hàng loạt điểm nhấn đã được chính quyền tỉnh Đồng Nai thực hiện để thúc đẩy kinh tế phát triển:
Hàng loạt khu công nghiệp được thành lập và phát triển nhanh chóng như Tuyển dụng Việc Làm Amata tuyển dụng.
Tuyển dụng Biên Hòa I và II, KCN Bàu Xéo, KCN Nhơn Trạch, KCN Long Đức, khu công nghiệp Long Bình,việc làm KCN Giang Điền…như việc làm ở Khu công nghiệp tam phước tuyển dụng Thành phố Biên Hòa ngày càng sầm uất với hàng ngàn doanh nghiệp, xí nghiệp, tòa nhà văn phòng mọc lên Hàng chục khu đô thị, tòa cao ốc mọc lên trên toàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là thành phố Biên Hòa.
Những yếu tố trên đã thu hút về Đồng Nai những doanh nghiệp trẻ đầy nhiệt huyết và cả nguồn lao động trẻ.
Nguồn nhân lực này phân bố đều từ các công việc phổ thông cho đến lao động chất lượng cao. Đi kèm với đó là các trung tâm giới thiệu việc làm, các trung tâm môi giới việc làm Biên Hòa cũng xuất hiện ồ ạt.
Vậy bạn đã tìm được việc làm phù hợp cho mình chưa?
Pham vị hoạt động tuyển dụng Biên Hòa luôn cập nhật tin tức việc làm mới nhất hàng ngày
Thấu hiểu được nhu cầu của thị trường việc làm tại Đồng Nai, website tuyển dụng ở Biên Hòa đã được sáng lập và nhanh chóng khẳng định vị thế trong lĩnh vực tuyển dụng và việc làm trên toàn tỉnh Đồng Nai. Tại Việc Làm ở Biên Hòa, bạn có thể thỏa sức tuyển dụng và tìm kiếm công việc phù hợp nhất cho chính mình.
Việc làm fulltime/toàn thời gian
Mỗi tháng tại Đồng Nai có hàng chục doanh nghiệp được thành lập và hàng ngàn doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự lâu dài. Nếu bạn đang cần tìm một công việc toàn thời gian cố định thì website Vieclambienhoa sẵn sàng cung cấp cho bạn hàng trăm sự lựa chọn khác nhau. Hãy tự nắm bắt cơ hội của chính mình nhé!
Việc làm parttime/bán thời gian
Các bạn học sinh, sinh viên cần việc làm bán thời gian để kiếm thêm thu nhập. Những bạn trẻ cần một công việc bán thời gian để tìm kiếm trải nghiệm kinh doanh hoặc làm dịch vụ. Tất cả đều có tại Việc Làm ở tại Biên Hòa với hơn 100 tin tuyển dụng part time được cập nhật mỗi ngày.
Việc làm online/làm việc tại nhà
Ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông tin đã mang đến cơ hội việc làm cho tất cả mọi người. Ngay cả những bà mẹ bỉm sữa vẫn có thể tìm việc làm đồng nai sẽ hỗ trợ cho bạn điều này. thêm tại nhà và cải thiện thu nhập cho gia đình. Các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được tối đa chi phí khi thuê nhân sự online và làm việc từ xa. Điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn đến với Tuyển Dụng Biên Hòa.
Việc làm thêm tại Biên Hòa /việc làm thời vụ tại biên Hòa
Bạn đang có thời gian rảnh và cần tìm một công việc mang tính thời vụ? Doanh nghiệp của bạn cần một nhân viên thời vụ trong giai đoạn tăng tốc phát triển? Việc Làm Biên Hòa sẽ là sơi dây kết nối 2 nhu cầu này lại với nhau và chắc chắn đôi bên đều hài lòng.
Việc làm thực tập cho sinh viên
Ban quản trị của Việc Làm Biên Hòa cực kỳ quan tâm đến thế hệ trẻ của đất nước. Chính vì vậy mảng việc làm cho các thực tập sinh, các bạn sinh viên cần nơi thực tập để làm khóa luận tốt nghiệp được chúng tôi rất ưu ái. Những công ty uy tín và chuyên môn cao đã được kết nối với Việc Làm ở Biên Hòa, vậy bạn còn chờ gì nữa?
Vì sao Việc Làm Biên Hòa ngày càng được nhiều người tin yêu?
Việc Làm Biên Hòa là một website tuyển dụng/tìm việc làm trực tuyến ra đời sau, đó là sự thật.
Tuy nhiên sự thật này không làm cho trang web trở nên thất thế, đó còn là ưu thế của đội ngũ quản lý khi đã học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ những đàn anh trước đó. Và không phải ngẫu nhiên mà hàng chục ngàn người đã và đang tin tưởng Việc Làm TP Biên Hòa.
Cùng nhìn lại chặng đường đã qua nhé!
Các công ty cá nhân rất tin tưởng trang vieclambienhoa.vn bởi vì có một Cộng đồng việc làm Facebookvới 137.000 thành viên đang đóng góp xây dựng hằng ngày bởi các hoạt động của con người ,nhằm giúp kết nối giao tiếp tạo nên một không gian cộng đồng mạng nhờ sự phát triển internet mà nhiều người lao động lấy thông tin rất chính xác bởi vì trang chúng tôi luôn kiểm duyệt hàng ngày bằng thiết bị công nghệ Đa phương tiện máy tính hoặc điện thoại nhằm giúp tạo nên kết nối giao tiếp giữa các nhà tuyển dụng .
Với dịch vụ web tuyển dụng Biên Hòa là một công cụ tìm kiếm internet trên web rất tiện ích và giúp các nhà kinh doanh nhanh tìm kiếm tài năng với cơ sở dữ liệu trực tuyến nhờ các thiết bị đa phương tiện giúp người lao động lấy thông tin nhanh nhất.
Tạo nên môi quan hệ giữa các cá nhân nhanh nhất nhờ sự can thiệp phát triển các phần mềm web mà giúp các nhà quản trị nhân sự kiếm được ứng viên nhanh nhất không phải thông qua các loại hình quảng cáo truyền thông như xưa.
chúng tôi tạo trang web này nhằm tạo nên phương tiện truyền thông tương tác giữa người lao động và các doanh nghiệp tuyển dụng cũng như các trang web tổng hợp với lượng thông tin truyền thông đại chúng mà trang việc làm Biên Hòa đang xây dụng hàng ngày với các tài liệu tham khảo mà chúng tôi tích lại tạo nên một công việc làm lớn như nhờ sự truyền thông xã hội
Phạm vị hoạt động trên toàn tỉnh Đồng Nai và cả nước nói chung
Tính đến cuối năm 2018 thì Việc Làm Biên Hòa đã và đang kết nối với các doanh nghiệp cũng như nhân sự trên toàn tỉnh Đồng Nai gồm các địa phương sau:
Thành phố Biên Hòa Thị Xã Long Khánh 9 huyện trực thuộc gồm Tân Phú, Vĩnh Cửu, Định Quán, Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành, Xuân Lộc, Nhơn Trạch.
Tất cả mọi cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đều có thể tìm được việc làm và tuyển dụng được nhân sự ngay hôm nay! Hãy đến với Việc Làm Biên Hòa.
Lĩnh vực việc làm đa dạng và rộng khắp
Hiện nay chúng tôi đã và đang cung cấp thông tin việc làm trên hơn 40 lĩnh vực. Trong đó những mảng mũi nhọn gồm có :
Kế toán/Kiểm toán Dệt may Nhà hàng khách sạn Báo chí/Biên Tập viên Quản trị kinh doanh Marketing/Tiếp thị
Và còn rất nhiều lĩnh vực khác đang chờ bạn khám phá tại website Việc Làm ở TP. Biên Hòa. Mọi thông tin đều được xác thực 100%
Tại Việc Làm Biên Hòa, chúng tôi hoạt động theo cơ chế xác thực song song. Cả ứng viên và nhà tuyển dụng đều phải cung cấp đầy đủ thông tin chính chủ để xác thực chủ thể. Điều này giúp cho cả đôi bên yên tâm hơn khi tìm kiếm điều mình mong muốn tại website của trang vldongnai chia sẽ lại
Miễn phí cho tất cả mọi người!
Tất cả các hoạt động trên website đều miễn phí 100%. Bạn chỉ cần tạo tài khoản và xác thực thông tin là có thể sử dụng đầy đủ mọi chức năng trên website. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và mở ra một cánh cửa tươi sáng cho tương lai nhé!
Lời kết
Nhu cầu tìm việc làm tại Đồng Nai cũng như nhu cầu tuyển dụng tìm việc làm ở Đồng Nai đang cực kỳ lớn. Bạn có thể tranh thủ đón lấy những cơ hội việc làm tốt nhất và tìm kiếm nguồn nhận sự tốt nhất tại Đồng Nai với Việc Làm Biên Hòa. Hãy bắt đầu ngay hôm nay!

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP


Việc làm khu công nghiệp
Những câu hỏi thường gặp
Thuật ngữ việc làm